Qbil Software

Erp software voor de handel, logistiek en productie van melk- en zuivelproducten

De zuivelsector vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie en van onze export. Nederland is de grootste exporteur van zuivelproducten buiten Europa. Wij drijven handel met meer dan 150 landen! En de Nederlandse export buiten Europa groeit snel.

Mede daarom hebben wij speciaal voor de zuivelbranche erp handelssoftware ontwikkeld. We kennen de melk- en zuivelmarkt en begrijpen de uitdagingen waarmee de zuivelhandelaren te maken hebben. Als gevolg hiervan bestaat een groot deel van onze klanten uit handelaren in melk- en zuivelproducten.

De melk- en zuivelprijzen worden sterk bepaald door de internationale vraag en aanbod. De prijzen kunnen daardoor sterk fluctueren.

Om de (internationale) concurrentie voor te blijven, is goede software onontbeerlijk. Software die u direct, realtime inzicht geeft in uw handelsposities. In uw prijzen, valuta’s, marges, in- en verkopen en voorraden. Maar ook inzicht geeft in uw productstromen. Op elk moment van de dag weten waar welke producten zich bevinden. En waar ze vandaan komen.

ERP software voor import & export van zuivelproducten

Een groot deel van onze klanten zijn handels- en productiebedrijven in melk- en zuivelproducten. Zij verhandelen melk, zuivelvloeistoffen, melkpoeder, weipoeder, zuivelpoeder en derivaten, zuivelproteïnen, kaas, boter en AMF, fat filled zuivelproducten en klantspecifieke blends of mengels.

De toegevoegde waarde van onze software voor onze klanten:

  • Realtime inzicht in handelsposities
  • Contractmanagement: inkoop, verkoop en back to back
  • Tracering van productstromen
  • Uitgebreide planning & logistiek
  • Voorraadbeheer, zowel partijen als silo
  • Ondersteuning om te voldoen aan alle (inter)nationale wetgeving en eisen (HACCP, GMP+, Skal, Trustfeed, ISO 22000 en meer) op het gebied van (voedsel) veiligheid voor mens en dier en milieu.
  • Houdbaarheidsdata, analysecertificaten, laboratoriumuitslagen en kwaliteitscontroles kunnen worden verwerkt- en opgeslagen in Qbil-Trade®.
  • Management rapportages zoals positieoverzichten, handelsposities, mark-to-market, winst- en verliesrapportages en nog veel meer.

Bekijk onze demo-video: de standaard functies van Qbil-Trade®

Bekijk onze demo!

Element

Become a Member


Continue